• Kontakt
  • +420 721 660 782
  • sdtj@dtjsantoska.cz
  • Adresa
  • Xaveriova 2, 150 00 Praha 5
  • Česká republika
MENU

Ostatní služby

Ostatní služby

Provozní řád areálu "Santoška"

P R O V O Z N Í     Ř Á D  A R E Á L U  " S A N T O Š K A" 1.         Sportovní areál "Santoška" je určen ke sportovní a…