• Kontakt
  • +420 721 660 782
  • sdtj@dtjsantoska.cz
  • Adresa
  • Xaveriova 2, 150 00 Praha 5
  • Česká republika
MENU

Historie

Historie


Historie DTJ na Smíchově

Podnět pro založení DTJ na Smíchově vzešel z Dělnické vzdělávací besedy na Smíchově v roce 1900, kdy mladí členové volali po"nových směrech" výchovy tělesné a duševní. Zvolili přípravný výbor a domluvili se s DTJ v Praze II, že založí odbočku na Smíchově. 1. prosince 1901 byla smíchovská odbočka ustanovena. Tělocvična byla pronajatav sále restaurace U zvonu. Kromě cvičení tam byly pořádány přednášky a společenské zábavy. Začalo se nakupovat první sportovní nářadí. po mimořádné valné hromadě se odbočka v r. 1905 přeměnila na samostatnou DTJ Smíchov.

Pořádala přednášky, propagační výlety, její knihovna měla 355 svazků. Cvičilo se v různých propůjčených, zpravidla hostinských sálech. První veřejná oslava se konala již v roce 1911 na propůjčeném pozemku, v místě dnešního areálu DTJ Santoška. Dle dobových údajů to bylo vystoupení velmi úspěšné. V témže roce byl ustaven komitét stavebního družstva DTJ Smíchov, jehož úkolem bylo vyhledat místo pro letní cvičiště a sbírat na fond pro zakoupení pozemku.

Jak vznikl novodobý název naší jednoty - Dělnická tělovýchovná jednota Santoška?

Lze říci, že částečně omylem. bývalí členové naší jednoty, tj. původně smíchovské DTJ i staří členové DTJ Košíře a Jinonic vždy hovořili o soutěžích, zápasech, akcích, pořádaných "na Santošce", tj. na hřišti DTJ Smíchov. Ve stanovách pro registraci nové jednoty na Ministerstvu vnitra ČR bylo proto uvedeno, že se jedná o obnovenou DTJ Santoška. Původně se jednota však formálně nazývala DTJ Smíchov, resp. Smíchov I a na dresech bylo velké "S". Což nás také trochu oklamalo, brali jsem to jako Santoška.